Cách Phân Biệt Ban Quản Trị và Ban Quản Lý - PMS

Cách Phân Biệt Ban Quản Trị và Ban Quản Lý

Để tòa nhà chung cư được hoạt động hiệu quả ở mỗi tòa nhà sẽ có ban quản trị và ban quản lý được bầu ra theo nhiệm kỳ để giúp vận hành chung cư một cách trơn tru nhất. Thế nhưng khái niệm về ban quản trị và ban quản lý đôi khi lại bị hiểu là như nhau gây ra nhiêu sự nhầm lẫn.

Vậy hãy để PMS PRO giải nghĩa cho khách hàng hiểu hơn về hai khái niệm này nhé. Ban quản trị và ban quản lý là những thực thể khác nhau với các chức năng riêng biệt.

Ban Quản Lý là đơn vị được chọn bởi nhà phát triển và/hoặc ban quản trị để điều hành hoạt động hàng ngày tại một tòa nhà chung cư.

 1. Theo Luật Nhà ở 2014, các dự án có hơn 20 căn hộ phải có ban quản lý với tư cách pháp lý phù hợp và con dấu doanh nghiệp. Các thành viên của Ban phải có chuyên môn đa ngành như nhân sự, hệ thống kỹ thuật, an ninh hoặc vệ sinh môi trường để đảm bảo các dịch vụ và quy trình đúng đắn được thực hiện. Thông thường, các đội này sẽ gồm các thành viên chủ chốt như quản lý tài sản (PM), trợ lý quản lý tài sản (APM) và kỹ sư trưởng (CE).
 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Quản Lý được quy định tại Điều 42 của Nghị định 05/VBHN-BXD, ngày 07 tháng 9 năm 2021.
  • Ban Quản Lý  cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành theo quy định và hợp đồng dịch vụ quản lý tài sản ký kết với ban quản trị tương ứng hoặc đại diện (đối với các tòa nhà chung cư không có ban quản trị).
  • Thực hiện bảo trì các khu vực chung của tòa nhà chung cư theo hợp đồng bảo trì.
  • Tìm kiếm và quản lý các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như công ty vệ sinh hoặc bảo vệ.
  • Thu và ghi chép việc thu và chi các khoản tiền liên quan. Các hồ sơ này phải minh bạch và tất cả các bên liên quan đều phải nhận được các biên lai và báo cáo tài chính liên quan.
  • Thông báo cho cư dân về cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh và hỏa hoạn.
  • Quản lý việc lắp đặt thiết bị.
  • Thu phí dịch vụ quản lý và lưu giữ hồ sơ liên quan.
  • Cung cấp báo cáo công khai ít nhất mỗi sáu tháng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng về việc quản lý tòa nhà chung cư. Họ cũng phải cung cấp báo cáo quản lý tại các cuộc họp của ban quản trị và thu thập ý kiến phản hồi từ cư dân.
  • Phối hợp với ban quản trị để giải quyết các vấn đề hoạt động.
  • Tuân thủ và thực hiện các luật và quy định liên quan.
  • Đối với những vấn đề mà ban quản lý không có thẩm quyền giải quyết, họ sẽ đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm giải pháp.

Theo Luật Nhà ở 2014, ban quản trị là một mô hình tự quản.

Ban quản trị trong các tòa nhà chung cư hoạt động giống như hội đồng quản trị của một công ty cổ phần hoặc hợp tác xã, có tư cách pháp nhân và con dấu và phải thực hiện một số quyền và trách nhiệm được quy định trong luật.

Các nhóm này có nhiệm kỳ ba năm và cuộc bầu cử được tổ chức vào năm.

Leave Comments

0904356911
0904356911